'Allochtoon doet het steeds beter'

Allochtonen gaan het steeds beter doen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Pas afgestudeerde allochtonen verdienen meer dan autochtonen. De criminaliteit blijft echter onverminderd een groot probleem. Een en ander staat in het Jaarrapport Integratie van het CBS.

Met name allochtone meisjes doen het steeds beter op school. Na de middelbare school volgt er veelal een vervolgopleiding. Desondanks blijven ze achter bij autochtone meisjes. Allochtonen die een HBO of universitaire opleiding hebben gevolgd, verdienen als starter op de arbeidsmarkt over het algemeen meer dan autochtone jongeren. Voor de HBO'ers geldt dat zij met 1.400 euro bruto in de maand ongeveer 100 euro meer verdienen en voor de universitair afgestudeerden is dit zelfs 300 euro.

De verschillen zijn volgens de onderzoekers eenvoudig te verklaren. Allochtonen zijn over het algemeen ouder als ze afstuderen, ze maken meer uren en kiezen voor betere banen. Daarnaast kunnen zij vaak beter onderhandelen over het salaris.

Er zijn ook negatieve punten te noemen. Zo blijft de criminaliteit, onder voornamelijk Marokkaanse en Antilliaanse jongeren, nog altijd hoog. Ook is er een steeds duidelijker verschil waar te nemen tussen zwarte en witte wijken.