Geen pleegkinderen voor rokende ouders

In de Londense wijk Redbridge zullen vanaf 2010 geen kinderen meer toegewezen worden aan pleegouders die roken. De lokale bestuurders zeggen op deze manier de kinderen te willen beschermen tegen de gevaren van passief roken. Wellicht volgen er meer plaatsen die de regel invoeren.

De belangenbehartigingsorganisatie van rokers 'Forest' zegt in een reactie dat zij vinden dat de groep opnieuw wordt gestigmatiseerd. "Dit is discriminatie van een grote groep mensen die uitstekende pleegouders zouden zijn. Het houdt de sluwe implicatie in dat rokers over het algemeen niet geschikt zijn als ouder", aldus een woordvoerder.

Een woordvoerder van Redbridge reageert dat zij begrijpen dat het een heikel onderwerp is, dat door sommige mensen als inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan worden ervaren. "Maar we weten ook dat roken de kans op ernstige ziekten voor een kind vergroot." Het wijkbestuur is overigens wel bereid om potentiële pleegouders te helpen met het stoppen met roken als zij dat willen.

Niet-rokende gezinnen waar kinderen onder de vijf jaar ondergebracht worden, hebben volgens de Britse vereniging voor adoptie en pleeggezinnen wel de voorkeur, maar er bestaat ook vrees dat het tekort aan geschikte pleegouders nog verder oploopt wanneer alle rokers geweerd worden. In Groot-Brittannië is onlangs een campagne gestart om meer mensen te vinden die de zware taak van pleegouder op zich willen nemen.