Excuses agent aan verkrachtingsslachtoffer

Huub Schalken, plaatsvervangend korpschef bij de politie Brabant Zuidoost heeft zijn excuses aangeboden aan een 38-jarige Eindhovense die in 2007 slachtoffer was van een verkrachting. Hij bood zijn excuses aan voor de gang van zaken tijdens het onderzoek naar de overval en verkrachting.

Het slachtoffer diende tegen de politie een klacht in betreffende de gang van zaken tijdens het onderzoek. De korpschef heeft deze klachten nu deels gegrond verklaard. Hij geeft in een brief aan de advocaat van de Eindhovense toe dat zijn mensen kort na de eerste melding communicatiefouten hebben gemaakt. Door deze fouten wisten de technisch rechercheurs in de zaak niet dat er niet alleen sprake was van een overval, maar ook van een zedendelict.

Omdat de rechercheurs te weinig kennis van zaken hadden bij aanvang van het onderzoek, heeft de zaak niet de juiste prioriteit gekregen. Intern onderzoek heeft niet uitgewezen bij wie de fout lag. Volgens de politie zijn er geen belangrijke sporen verloren gegaan door de miscommunicatie. "Er is niet gebleken dat politieambtenaren gefaald hebben."