CDA wil einde aan uitkeringexport

Volgens het CDA worden de problemen die arbeidsmigranten voor de Nederlandse sociale zekerheid veroorzaken onderschat. Gastarbeiders zouden daarom niet zomaar een uitkering meer mogen ontvangen. Volgens het CDA moet er daarom een einde komen aan de remigratieregeling: terugkeer met behoud van uitkering.

Niet alleen het CDA wil de uitkeringsexport aanpakken. De PVV maakte in december vorig jaar al bezwaar tegen EU-migranten die een Nederlandse uitkering genieten en Stef Blok, VVD-kamerlid, wees er eerder al op dat het uitkeringstoerisme door werknemers uit het voormalige Oostblok misbruik in de hand kan werken.

Hoogte uitkering aanpassen 

Vandaag presenteerde het CDA een uitgebreid pakket maatregelen waarmee misbruik van de Nederlandse sociale zekerheid tegengegaan kan worden. Zo stelt CDA-kamerlid Eddy van Hijum voor om de verblijfstatus van migranten direct te beëindigen als zij een beroep doen op een bijstandsuitkering en de werkloosheidsuitkering zou volgens de partij afhankelijk moeten zijn naar de duur dat de migrant in Nederland werkzaam is geweest.

Aanzuigende werking 

Momenteel is de regeling namelijk zo dat een migrant ook het aantal jaren dat hij werkzaam is geweest in het land van herkomst mee kan tellen voor de uitkering. Wanneer de migrant vervolgens een Nederlandse uitkering heeft gekregen, kan hij terugkeren naar zijn eigen land en daarbij de uitkering behouden. "De wetenschap dat iemand op termijn kan terugkeren met behoud van uitkering heeft wel degelijk een aanzuigende werking", aldus Van Hijum. Daarnaast wil Van Hijum dat migranten niet langer in Nederland en in hun eigen land recht hebben op kinderbijslag.

De VVD-fractie eiste vorige week nog dat de miljoenenexport van kinderbijslag, met name naar Marokko en Turkije, gestaakt wordt. Deze 'buitenlandse kinderbijslag' kost Nederland namelijk veertig miljoen euro op jaarbasis. 

Met dank aan Aka-Zigor en WhiteTiger1 voor de submit.