Eigen bijdrage zorg verdubbeld sinds 2004

De Stichting Economisch Onderzoek deed in opdracht van de Gehandicapten Raad Nederland en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie onderzoek naar de hoogte van de eigen bijdrage in de zorgkosten. Sinds 2004 zijn deze kosten meer dan verdubbeld van 1,7 miljard naar 3,7 miljard euro.

Per persoon betekent dit een stijging van 108 naar 226 euro per jaar, oftewel een gemiddelde last van 1,2 procent van het bruto inkomen. Voor ouderen en gehandicapten kan dit tot een derde van het inkomen oplopen.

De invoering van de no-claimregeling per 1 janauri 2006 is grotendeels verantwoordelijk voor de fors gestegen kosten. Inmiddels is de no-claim vervangen door de eigen bijdrage. Daarnaast telt de bijdrage voor de ene soort zorg niet altijd mee voor een andere soort. De bijdrage voor de Zorgverzekeringwet mag bijvoorbeeld niet worden meegeteld bij de eigen bijdrage voor de AWBZ.

Tot en met dit jaar kan een deel van de kosten wel van de belasting worden afgetrokken, de zogenaamde aftrek buitengewone uitgaven. Deze regeling wordt echter volgend jaar afgeschaft en vervangen door een regeling die veel meer is gericht op gehandicapten en chronisch zieken. Veel mensen, zoals psychiatrische patiënten, zwerfjongeren en licht gehandicapten, komen hierdoor niet meer in aanmerking voor hulp via de AWBZ, waardoor de kosten voor eigen rekening komen.