'Bedreigde planten keren snel terug'

Onderzoekers van de twaalf provinciale landschapsorganisaties concluderen naar aanleiding van onderzoeken dat bedreigde plantensoorten sneller terugkeren dan biologen hadden verwacht.

De landschapsorganisaties verrichtten onderzoek op plaatsen waar de natuurlijke omgeving weer is hersteld. Men verwachtte ongeveer tachtig soorten bedreigde planten te vinden, maar trof er 110 aan. Het betreft vooral soorten die op een voedselarme bodem leven.

de onderzoekers zeggen dat de snelle terugkeer onder andere te danken is aan de neerslag, die tegenwoordig minder voedingsstoffen bevat dan voorheen. Daarnaast zijn veel natuurgebieden geplagd. Hierdoor wordt de bodem voedselarmer, wat voor sommige planten juist een gunstige omstandigheid is. De landschapsorganisaties denken echter dat deze manier van grondbewerking te duur wordt in de toekomst.