'Amerikaanse uitstoot broeikasgassen in China'

China heeft een Amerikaans niveau bereikt als het gaat om de omvang van de uitstoot van broeikasgassen. Een hoge Chinese functionaris, Xie Zhenhua van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie, heeft dit vandaag erkend.

Het is voor het eerst dat China officieel toegeeft dat het bij de uitstoot van die gassen de VS naar de kroon steekt. Xie Zhenhua voegde eraan toe dat niet kan worden verwacht dat de Chinese uitstoot op korte termijn afneemt.

De Chinese autoriteiten blijven naar eigen zeggen wel hun best doen om hun doelstellingen wat betreft milieu en doelmatig energiegebruik waar te maken. Zo zou bijvoorbeeld het energieverbruik in de periode 2005-2010 in verhouding tot de omvang van het bruto nationaal product met een vijfde moeten afnemen.