Politiekorpsen zitten op zwart zaad

Het is slecht gesteld met de financiën van de politiekorpsen. Zelfs zo slecht dat de kans bestaat dat de helft van de korpsen per direct onder toezicht komt van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is de verwachting van politiebond ANPV, die zich grote zorgen maakt om deze ontwikkeling.

Nederland telt 25 korpsen, die allemaal gefinancierd worden door Binnenlandse Zaken. Afhankelijk van de grootte van het korps, is de geldstroom groter of kleiner. Veel korpsbeheerders hebben echter te weinig geld om de begroting elk jaar weer rond te krijgen. Als voornaamste oorzaken noemen zij onder andere gestegen loonkosten, opleidingskosten en externe adviseurs. Met de aangekondigde opdracht om tot 2011 tot 100 miljoen te bezuiningen, krijgen de korpsen het niet makkelijker.

De politie Drenthe staat er het slechts voor. Het ministerie deelt daar inmiddels de lakens uit wat betreft financiën. De korpsen Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland en Midden- en West-Brabant worden ook genoemd. Volgende maand spreekt de Raad van Hoofdcommissarissen over de problemen met minister Ter Horst.

ANPV-voorzitter Ron Tournier zegt dat de korpsen in een vicieuze cirkel zitten. Het vermogen neemt elk jaar af, maar er wordt wel steeds meer van de politie verwacht. "Het lijkt er steeds meer op dat de politie wordt ingezet als manusje van alles. Zo werkt dat niet." Tournier wil dat het duidelijk is wat er wordt verwacht van de politie en dat het budget daar op wordt afgestemd. "Dus niet eerst geld geven en dan de politie allemaal extra taken opdragen."

Met dank aan Matthey voor de submit.