Bonden: acties in onderwijs onafwendbaar

De onderwijsbonden en de VO-raad, de overkoepelende organisatie voor het voortgezet onderwijs, gaan niet meer met elkaar rond de tafel zitten. Vandaag verliep een ultimatum dat de bonden de VO-raad hadden gesteld. Maar de raad weigerde akkoord te gaan met eisen die de bonden op tafel hadden gelegd om het gesprek weer op gang te brengen. Vanaf maandag zullen stakingsacties plaatsvinden.

Volgens een zegsman van de AOb, die namens Onderwijsbond CNV, Abvakabo en CHMF het woord voert, is de actiebereidheid onder de docenten groot. "Momenteel is het in grote delen van het land herfstvakantie, maar als deze mensen maandag weer terug zijn, kunnen de acties van start gaan", aldus de woordvoerder. De bonden zijn vooral kwaad op de starre houding van de VO-raad. "De werkdruk is voor de docenten echt een heet hangijzer. Ook de positie van het ondersteunend personeel moet snel worden verbeterd. De raad gaat hier te snel aan voorbij."

De VO-raad wil wel praten met de bonden, maar niet als er vooraf eisen worden gesteld. Volgens de raad heeft de rechter op 13 oktober duidelijk gesteld dat het voorlopige onderhandelingsresultaat nog veel vragen oproept. De VO-raad heeft het resultaat voorgelegd aan haar achterban, maar die verwees het akkoord in overgrote meerderheid naar de prullenbak.

De VO-raad vindt de aangekondigde stakingen voorbarig en onrechtmatig. "Stakingen zijn op dit moment geen uiterst drukmiddel om tot een akkoord te komen", meent de raad. Vanaf maandag zijn er estafettestakingen in alle regio's. Scholen gaan halve dagen plat voor manifestaties. De stakingen vormen de aanloop tot een landelijke actie die in november wordt gehouden.