Dodehoekspiegel bij vrachtwagen helpt niet

Fietsers en vrachtwagens moeten van elkaar worden gescheiden op plaatsen waar trucks rechtsaf kunnen slaan. Er moet een gedragscode komen voor fietsers, en een nieuwe spiegel voor alle vrachtauto's. Dit zijn enkele van de maatregelen waarmee het aantal dodehoekongevallen fors omlaag kan, stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een vandaag verschenen rapport.

Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat het aantal dodehoekongevallen niet afneemt, ondanks de introductie van de dodehoekspiegel enkele jaren geleden. Jaarlijks komen gemiddeld vijftien mensen om het leven na een dodehoekongeval, het merendeel fietsers.

De onderzoekers van de SWOV analyseerden een groot aantal ongevallen en ondervroegen vrachtwagenchauffeurs en fietsers. Er zijn drie hoofdoorzaken voor de ongelukken. Chauffeurs hebben te weinig zicht, de spiegels staan slecht afgesteld en fietsers maken niet altijd even verstandig gebruik van hun recht op voorrang.

Een opmerkelijke bevinding is dat twee derde van de aanrijdingen aan de voorzijde van de vrachtauto plaatsvindt en niet aan de zijkant. Omdat de dodehoekspiegel vooral een goed zicht biedt op de zijkant van de vrachtauto, moeten alle vrachtauto's worden uitgerust met een zogeheten voorzichtspiegel of een voorzichtcamera, zegt de SWOV. Vrachtauto's van na 2007 zijn overigens al standaard uitgerust met een dergelijk voorzichtsysteem.

Verder pleit de SWOV ervoor om kruispunten aan te passen, zodat er meer afstand zit tussen de afslaande vrachtauto's en de fietsers. Hierdoor krijgt de chauffeur een beter zicht, omdat de fietsers zich niet meer vlak naast de vrachtauto kunnen opstellen. Ook moeten chauffeurs al tijdens de opleiding worden getraind om standaard een extra check uit te voeren voor het gebruik van de voorzichtspiegel.

Voor fietsers moet er een gedragscode komen over de plek waar zij zich wel en niet moeten bevinden ten opzichte van een vrachtauto.

Voor de lange termijn adviseert de SWOV om zwaar vrachtverkeer te weren uit de binnensteden, aangezien negentig procent van de ongelukken binnen de bebouwde kom plaatsvindt. Hiervoor zouden distributiecentra moeten worden verplaatst.


Foto bij: Dodehoekspiegel bij vrachtwagen helpt niet  (foto: DAG)