Rijk betaalt schadeclaims schoolboeken niet

Staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) is niet van plan om garant te staan voor eventuele schadeclaims die voortkomen uit de invoering van gratis schoolboeken. Dat zei de staatssecretaris gisteren tijdens een spoeddebat over de kwestie.

De gratis schoolboeken moeten Europees worden aanbesteed. Veel scholen weten zich echter gebonden aan langlopende contracten met de leveranciers van schoolboeken. En er dreigen claims van vele miljoenen als scholen die contracten voortijdig willen ontbinden. De gratis schoolboeken worden vanaf volgend schooljaar ingevoerd. Reden voor D66 om de bewindsvrouw te ontbieden in de Kamer.

De oppositiepartijen pleitten er tijdens het debat voor om de invoering van de gratis schoolboeken alsnog te staken. "Stop ermee, stop ermee, stop ermee", zei Alexander Pechtold (D66). "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Bevrijd de scholen van deze ellende", zei Jasper van Dijk (SP). "De VVD vindt dat we ermee moeten ophouden", schaarde Halbe Zijlstra (VVD) zich bij zijn collega's.

Mocht de bewindsvrouw de invoering toch willen doorzetten, dan zou een jaar uitstel wellicht soelaas bieden om de contractuele problemen op te lossen, meende Pechtold. De staatssecretaris zou daarnaast moeten garanderen dat de scholen niet de rekening krijgen gepresenteerd voor mogelijke extra kosten.

Van Bijsterveldt weigerde dit. Zij wees er op dat het slechts om een beperkt aantal scholen gaat. Het merendeel is in staat om de contracten tussentijds te beëindigen zonder negatieve financiële gevolgen. Daarnaast heeft iedere school al een tegemoetkoming van tienduizend euro ontvangen om de invoeringskosten te compenseren. De staatssecretaris riep de schooldirecties op om rond de tafel te gaan zitten met hun leveranciers om tot een goede oplossing te komen.

De bewindsvrouw werd gesteund door de coalitiepartijen. De PvdA hield nog wel een slag om de arm. Marianne Besselink (PvdA) wil dat eerst de problemen worden geïnventariseerd door de staatssecretaris. Pas na de kerst -als de inventarisatie er ligt- moet Van Bijsterveldt een definitief besluit nemen of het verantwoord is om door te gaan met de invoering van de gratis schoolboeken. Als blijkt dat scholen in een 'onmogelijke positie' komen, is voor de PvdA 'de maat vol', aldus Besselink.

Het besluit om gratis schoolboeken in te voeren vloeit voor uit het regeerakkoord. In de Tweede Kamer steunt verder geen enkele partij dit plan.


Rijk betaalt schadeclaims schoolboeken niet  (foto: DAG)