'Vervolgaanvragen asielzoekers aan banden leggen'

Het CDA is de steeds dramatischer wordende vluchtverhalen van asielzoekers om maar in ons land te mogen blijven helemaal zat. In een uiterste poging om toch een verblijfsvergunning te krijgen dikken de asielzoekers hun verhalen steeds meer aan. Om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller ons land te laten verlaten en paal en perk te stellen aan de herhaalaanvragen wil staatssecretaris Albayrak (Justitie) maatregelen.

"Het kan niet zo zijn dat je iedere keer weer met nieuwe verhalen en documenten aan komt zetten", aldus CDA-kamerlid Wim van de Camp. Hij vind dat asielzoekers na afwijzing van de aanvraag nog maar één keer met nieuwe feiten op de proppen mogen komen. Wordt hun aanvraag ook dan afgewezen, dan moeten ze ons land verlaten.

Onlangs liet de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) weten dat het voorkomt dat asielzoekers op de vliegtuigtrap 'nieuwe' gegevens aandragen waardoor er opnieuw naar hun asielaanvraag gekeken wordt. "Als je hier komt heb je een asielverhaal en op grond daarvan mag je blijven of niet", is Van de Camp van mening. "Het kan niet zo zijn dat er iedere keer maar weer wat bedacht wordt om toch te mogen blijven", vult Van de Camp aan. 

Staatssecretaris Albatrak (Justitie) verdedigt deze week haar nieuwe asielprocedure in de Tweede Kamer. Eén van de taken van de staatssecretaris is het terugbrengen van het aantal vervolgaanvragen, waardoor uitgeprocedeerde asielzoekers het land moeten verlaten. Het CDA noemt haar voornemen nog te 'vaag'. Volgens Albayrak is het echter onmogelijk om het indienen van vervolgaanvragen uit te sluiten volgens de Europese richtlijnen. Relevante nieuwe feiten en omstandigheden moeten volgens dezerichtlijn altijd getoetst worden.

Er bestaat al een vertrekpremie voor asielzoekers die vrijwilig terugkeren naar het land van herkomst. Deze kan opopen tot duizenden euro's wanneer een heel gezin ineens vertrekt. De coalitiepartijen CDA, PvdA en CU vinden dat het kabinet zijn pijlen moet richten op hulp aan de uitgeprocedeerde asielzoekers. Het moet voor deze asielzoekers aantrekkelijker worden ons land te verlaten en terug te keren naar het land van herkomst.