Beveiliging ontregelt leven bedreigde politici

Het leven van bedreigde politici en andere gezagsdragers die worden beveiligd, kan ernstig ontregeld raken. De aanhoudende dreiging en beveiliging kunnen stress veroorzaken.

Dat kan weer leiden tot irritatie, slaap- en concentratieproblemen, angst, somberheid en woede. Mensen kunnen er ook meer door gaan drinken of roken. Dat blijkt uit onderzoek dat het Academisch Medisch Centrum (AMC) heeft gedaan in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). De onderzoekers interviewden twaalf bedreigde politici, burgemeesters en officieren van justitie om de psychische en sociale effecten van intensieve beveiligingsmaatregelen in kaart te brengen. Doodsbedreigingen kunnen tot een traumatische ervaring leiden.

Mensen reageren verschillend op de beveiliging die ze krijgen. Dat is mede afhankelijk van hun temperament en jeugdervaringen. Sommigen kunnen het gevaar relativeren en hebben daardoor minder last van de maatregelen. Anderen raken in paniek en krijgen sneller psychische en lichamelijke klachten. Ook het denken kan soms ingrijpend worden beïnvloed door de stress, aldus de onderzoekers.

Mensen die langdurig worden beveiligd, raken er vaak aan gewend. Ze zien er soms zelfs bepaalde voordelen (altijd een chauffeur beschikbaar) van in. Sommige beveiligden hechten zich aan hun beveiligers. Anderen houden de beveiligers juist op afstand en behandelen hen als personeel.

Als de dreiging afneemt, wordt de beveiliging afgebouwd of gestaakt. Volgens de onderzoekers ervaren de beveiligden deze fase als het meest belastend. Het kan opnieuw angsten en onzekerheid oproepen. Bij sommigen ontstaan klachten die behoren tot een posttraumatische stress-stoornis. Het kan dan nodig zijn om hulpverlening in te schakelen.

Het onderzoeksteam onder leiding van prof.dr. Berthold Gersons pleit ervoor tijd te nemen om beveiligden en hun naasten goed voor te lichten over wat ze kunnen verwachten. Goede begeleiding is van belang om klachten te voorkomen. Ook moeten dag en nacht deskundige psychiaters en psychologen beschikbaar zijn om bedreigde politici te kunnen bijstaan. Beveiligers moeten bovendien weten wat de psychosociale bijeffecten van beveiliging zijn.