Probleemjeugd bom onder de samenleving

Het aantal jongeren dat ernstige problemen heeft, wordt steeds groter. De explosieve groei van deze ‘onderklasse’ is een maatschappelijke ontwikkeling die zwaar wordt onderschat door de politiek. ‘Het is een bom onder de samenleving.’ Dat zegt Hans Kamps, sinds een paar maanden voorzitter van de werkgeversvereniging in onder meer de jeugdzorg, de MOgroep.

Kamps, die ook kroonlid is van de Sociaal Economische Raad (SER) en voorzitter van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU): ‘Elk jaar neemt het beroep op de Bureaus Jeugdzorg toe met 10 tot 25 procent. Bij de psychiatrische jeugdzorg staan meer dan tienduizend kinderen op een wachtlijst. Het aantal kinderen dat uit huis moet worden geplaatst stijgt, net als het aantal uitvallers uit het mbo en het aantal zwerfjongeren.’

In het voorjaar deed Kamps namens de SER onderzoek naar de jongeren met een handicap die een uitkering krijgen, de zogeheten Wajongers. De SER voorspelde dat hun aantal in vijftien jaar explosief zal zijn gestegen, naar een half miljoen. Die ontwikkeling is heel zorgelijk, zegt Kamps. ‘We hebben onze mond vol van de kenniseconomie. Maar kijk eens naar de aantallen. Jaarlijks verdwijnen vijftienduizend jongeren in de Wajong.'

'Nog eens vijfduizend jongeren komen jaarlijks op de stoep bij de Bureaus Jeugdzorg, tienduizend bij de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd en vijftigduizend gaan jaarlijks zonder diploma van school. Dan heb ik het nog niet over de 110 duizend kinderen die jaarlijks het slachtoffer zijn van kindermishandeling en de zevenduizend zwerfjongeren. '

Natuurlijk overlappen die probleemgroepen elkaar. Maar er blijven steeds minder jongeren over die inzetbaar zijn voor de kenniseconomie. Dat is een enorm probleem en een gegeven dat zwaar wordt onderschat.’

Volgens Kamps is het noodzakelijk dat voor het oplossen van dit probleem structureel meer geld beschikbaar komt. ‘De vraag is of je als maatschappij geld overhebt voor de verheffing van de onderkant van de samenleving.’

Kamps is positief over minister Rouvoet (Jeugd en Gezin). Die probeert volgens hem dwarsverbanden te leggen tussen alle terreinen die met het probleemjeugd te maken hebben. Zo begrijpt de minister dat de beste zorg voor een cliënt van Bureau Jeugdzorg kan zijn om hem aan een baan te helpen. Wel vindt Kamps dat Rouvoet moeite heeft de urgentie over het voetlicht te krijgen. Kamps pleit voor een SER-onderzoek naar de oorzaak van de explosieve stijging van het aantal probleemjongeren


Probleemjeugd bom onder de samenleving  (foto: DAG)