CuraÁao fel tegen databank Antilliaanse probleemjongeren

Politici op Curaçao zijn eensgezind en zeer fel in hun afkeuring over het besluit van de Raad van State dat Nederland toch een databank mag aanleggen met persoonsgegevens van probleemjongeren uit de Antillen en Aruba.

Charles Cooper, leider van de grootste Curaçaose oppositiepartij MAN, spreekt van een 'davidsterregeling', verwijzend naar de davidster die Joden in de Tweede Wereldoorlog op hun kleding moesten dragen. Volgens veel politici worden Antilliaanse jongeren door de regeling gediscrimineerd. Algemeen wordt het besluit als racistisch omschreven.

De Curaçaose Eilandsraad heeft inmiddels een brief geschreven aan de Antilliaanse regering en het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OcAN) waarin ze stellen dat zo'n databank 'voeding kan geven aan repressieve doelstellingen die niet gelden voor niet-Antilliaanse risicojongeren'. De OcAN krijgt verder alle steun in haar protest bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Staatsburg tegen de databank.