Verraad pijnlijker dan gebroken been

Dat woorden iemand diep kunnen raken én langdurig kunnen blijven hangen, blijkt uit een nieuw onderzoek dat werd uitgevoerd door de Purdue Universiteit in de Verenigde Staten in samenwerking met de Universiteit van New South Wales in Australië. Wetenschappers van beide instellingen ontdekten dat emotionele of sociale pijn minstens zo intens wordt gevoeld als fysieke pijn.

De onderzoekers ondervroegen respondenten over zowel emotionele en fysieke pijn die zij in de laatste vijf jaar hadden ervaren. De deelnemers moesten daar diverse vragen over beantwoorden, maar hen werd ook gevraagd de pijnmomenten opnieuw te beleven. Daarbij moesten zij tevens aangeven in hoeverre ze over hun ervaringen hadden gepraat en hoeveel pijn zij tijdens de herbeleving voelden. De respondenten die in de afgelopen vijf jaar ingrijpende emotionele of sociale pijn hadden meegemaakt, scoorden bij dit onderzoek qua pijnscore veel hoger dan de respondenten die fysieke pijn hadden ervaren.

Een van de onderzoekers, dr. Kip Williams, verklaart de verschillen als volgt: 'Zowel fysieke als emotionele pijn kan op het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt, veel leed veroorzaken. Maar emotionele pijn heeft de unieke eigenschap dat het steeds weer de kop op kan steken, terwijl fysieke pijn alleen een herinnering achterlaat over de pijn die iemand op dát moment voelde.' Overigens hebben mensen die een pijnlijke emotionele ervaring achter de rug hebben, daar niet continu last van, vertelt Williams. 'De mens is in staat deze pijn op een afstand te houden. Pas wanneer je hem vraagt de gebeurtenis werkelijk opnieuw te beleven, komt de bijbehorende pijn in alle hevigheid terug.'