Eindhoven wil studentenstad zijn

De gemeente Eindhoven wil zichzelf neerzetten als een echte studentenstad, net als bijvoorbeeld Tilburg, Utrecht en Groningen. De politieke partijen in de Brabantse stad zijn het eens geworden over maatregelen waarmee dat doel bereikt moet worden. In een gemeeteraadsvergadering werd daarvoor een speciale adviesnota behandeld.

Volgens de gemeente heeft Eindhoven geen image als studentenstad. Veel jongeren die er studeren gaan per trein weer terug naar huis als ze klaar zijn op school. De maatregelen moeten er voor zorgen dat de studenten ook in Eindhoven gaan wonen.

De partijen willen dat er een speciale projectleider komt die daarvoor moet gaan zorgen.