Helft Franstalige Belgen wil best bij Frankrijk

Bijna de helft van de Franstalige Belgen (49 procent) staat positief tegenover aansluiting bij Frankrijk als België ophoudt te bestaan, dat blijkt uit een enquête van de Waalse krant Le Soir vandaag.

Van de ondervraagde Walen denkt 23 procent dat België echt uit elkaar zal vallen; 59 procent denkt dat het behouden blijft.

Van de Fransen zelf wil 60 procent het Franstalige deel van België best erbij nemen, ontdekte de Franse krant La Voix du Nord vandaag.

In België blijken Vlamingen en Walen steeds slechter samen afspraken te kunnen maken over het bestuur het federale België. De koning heeft recent drie adviseurs benoemd die eind juli verslag moeten doen over een staatshervorming.

Eerdere enquêtes op internet toonden aan dat een derde van de Vlamingen wel voelt voor aansluiting bij Nederland, zoals PVV-leider Geert Wilders had geopperd.