'Geen drugs meer gedogen bij strandfeesten'

De gemeente Bloemendaal wil een einde maken aan de gedoogcultuur van drugs tijdens feesten op het strand aldaar. Wethouder en locoburgemeester Victor Bruins Slot bevestigde een bericht hierover in NRC Handelsblad.

Volgens Bruins Slot is er op de zogenaamde beachparties een flinke toename te zien in het gebruik van vooral de 'rape drug' ghb. ''Vroeger was het een hoge uitzondering dat mensen in de problemen raakten, maar dit seizoen heeft de ambulancedienst al 35 keer moeten uitrukken omdat drugsgebruikers te ver buiten bewustzijn zijn geraakt. Mensen weten steeds minder maat te houden en er is een te groot risico voor de gezondheid van de gebruikers. Het is een ontwikkeling die ons zorgen baart.''

De strandfeesten trekken tienduizenden bezoekers uit het hele land voor internationaal bekende dj’s als Moby. De gedoogcultuur heeft ertoe geleid dat het gebruik van harddrugs er ''even normaal is als een biertje”, aldus een lokale politieagent in NRC.