VS willen meer troepen naar Afghanistan sturen

De Verenigde Staten overwegen meer Amerikaanse troepen naar Afghanistan te sturen wegens het toenemende geweld door opstandelingen. "Liever eerder dan later", aldus de Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, vandaag.

Amerikaanse commandanten in Afghanistan drongen herhaaldelijk aan op troepenuitbreiding om weerstand te bieden aan het groeiende verzet door de radicaalislamitische Taliban en andere rebellen. Gates benadrukte dat er nog geen besluiten zijn gevallen of aanbevelingen zijn gedaan.

De Verenigde Staten hebben ongeveer 36.000 manschappen in Afghanistan. Van hen maken er 17.500 deel uit van de door de NAVO geleide troepenmacht van 53.000 militairen.