'Nederlanders zijn onbeschofte horken'

Nederlanders beschikken over minder goede manieren dan mensen met een ander paspoort. Dat is de opmerkelijkste uitkomst van een enquête die werd gehouden onder ruim duizend geëmigreerde Nederlanders.

Wij komen er bekaaid vanaf als het gaat om beleefdheid. Een ruime meerderheid vindt namelijk dat mensen met een andere nationaliteit een stuk beleefder zijn. Elf procent van de ondervraagden vindt zelfs dat wij ondermaats scoren op de schaal van beschaafdheid.

Vooral onze pubers, winkelpersoneel en bedienden scoren slecht. Tweederde van de deelnemers aan het onderzoek vindt zelfs dat Nederlanders onbeschofter zijn geworden sinds zij ons land de rug hebben toegekeerd.

De website expatica.com heeft ook een onderzoek gehouden, maar dan onder mensen die juist naar ons land zijn geëmigreerd. De immigranten laten helemaal geen spaan heel van ons fatsoen. Opmerkelijk is juist dat naar mate een immigrant langer in ons land verblijft , hij of zij een Nederlander onbeleefder gaat vinden. Vreemd genoeg vormen onze politici een uitzondering op die stelling.