Amsterdam gaat positie prostituees versterken

De gemeente Amsterdam wil met de notitie 'Prostituee V/M Amsterdam, Weerbaar En Zelfstandig', de positie van prostituees in de stad versterken. Het college van B en W heeft vandaag met de notitie ingestemd.

De gemeente wil hiermee elke vorm van dwang in deze kwetsbare branche uitsluiten en gaat onder meer toezichthouders inzetten om de werkplekken van de prostituees in de gaten te houden en te controleren. Ook wil Amsterdam in nauw overleg met het ministerie van Sociale Zaken extra voorwaarden stellen in de exploitatievergunning om zo de arbeidspositie van de prostituees te verbeteren. Verder krijgt het Prostitutie en Gezondheidscentrum een spilfunctie en worden de opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel uitgebreid.

Volgens de verantwoordelijk wethouder Marijke Vos (Zorg) is "de verbetering van de positie van prostituees cruciaal. Een sterkere positie vergroot de weerbaarheid en keuzevrijheid en vermindert misstanden zoals mensenhandel. Het is hard nodig om de kennis over het arbeidsrecht te vergroten en er moet perspectief op ander werk zijn indien het de wens is om er uit te stappen".

Voor de uitvoering van de maatregelen werkt de gemeente onder meer samen met verschillende belangenorganisaties als de Rode Draad en het Scharlaken Koord, de politie, de Belastingdienst en de GGD Amsterdam. De notitie is onderdeel van de nota 'Oud beroep - Nieuw beleid 2007-2010', waarin maatregelen staan op het gebied van openbare orde en veiligheid.