Advies: Leer kleuters al Engels

De Onderwijsraad wil dat kinderen al vanaf de kleuterklas Engels op school krijgen. Het 'woordjes stampen' in groep zeven en acht moet snel veranderen. Een woordvoerder van de Onderwijsraad heeft vandaag een bericht hierover in het Nederlands Dagblad bevestigd.

Bijna alle basisschoolleerlingen krijgen pas vanaf groep zeven Engels. Volgens de raad is dat veel te laat. Juist heel jonge kinderen kunnen goed verschillende talen naast elkaar leren, aldus de instantie.

De beste methode om een taal is te leren via 'onderdompeling'. Dat wil zeggen dat een aantal lessen in een andere taal dan de voertaal wordt gegeven, zegt de Onderwijsraad, die stelt dat het vooral gaat om speekvaardigheid en zo min mogelijk grammatica en spelling. De raad zegt in het advies aan de Tweede Kamer dat kernvakken als rekenen en Nederlands niet in de verdrukking mogen komen. Hooguit vijftien procent van het onderwijs mag aan vreemde talen worden besteed. Wel zegt de raad de kennis van vreeemde talen bij leraren flink omhoog moet.