Huizinga: Zand bijstorten is oplossing

Als het aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat ligt, wordt er zand in de Noordzee gestort om op die manier de kustlijn te verbreden. De gevolgen van de stijgende zeespiegel kunnen volgens Huizinga op deze manier worden aangepakt.

Het zand zou niet direct aan de kustlijn moeten worden gestort, maar een stuk uit de kust in zee. "Dus dat je ergens in de Noordzee zand stort en de krachten in zee het naar de kust brengen. Precies op de plek waar je het wilt hebben, onstaat kustverbreding.", aldus de staatssecretaris. Zij denkt dat deze oplossing meerdere mogelijkheden biedt, bijvoorbeeld ook voor recreatie en woningbouw.

Ondertussen is een commissie onder leiding van voormalig minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Cees Veerman belast met een onderzoek naar de gevolgen van de klimaatveranderingen en hoe Nederland daar tegen beschermd moet worden tot het jaar 2200. Huizinga geeft met haar visie alvast een voorzetje op het advies dat de commissie nog dit jaar geeft. "Je wilt niet dat er vanuit het niets een heel belangrijk advies komt dat veel stof doet opwaaien. Je moet alvast laten weten welke richting je opgaat. De geesten rijp maken."