Miljoenensubsidie voor ethanol tankstations

Verkeersminister Camiel Eurlings wil voor tankstations met de alternatieve brandstoffen aardgas en ethanol zorgen. De bewindsman heeft maandag bekendgemaakt dat hij daarvoor 1,8 miljoen euro beschikbaar stelt.

Eurlings wil een landelijk netwerk van deze tankstations realiseren, zodat iedereen aardgas en ethanol kan tanken. Auto's die daarop rijden, stoten aanzienlijk minder CO2 uit. Bij aardgas ligt de uitstoot ruim 20 procent lager, bij ethanol 30 tot 80 procent.

Op dit moment bieden een paar tankstations deze brandstoffen al aan. Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat groeit dat aantal gestaag. Eurlings wil deze groei versnellen door pomphouders en andere investeerders in tankstations voor alternatieve brandstoffen financieel te steunen.