Trichet verwacht nog schokken voor economie

De president van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet, denkt dat de wereldeconomie nog wel een aantal tegenslagen te verwerken krijgt. De oorzaak hiervoor moet worden gezocht op de onrustige financiële markten. Hij doet deze uitspraak in de Wall Street Journal.

De onrustige situatie op de financiële markten zou aanleiding kunnen zijn voor een neergang van de wereldeconomie. Daar komt bij dat de prijzen voor voedsel en brandstof alleen maar stijgen. Trichet noemt het "een opeenstapeling van schokken die onmiskenbaar nog niet voorbij is."

Volgens Trichet hoeft de Eurozone zich nog geen zorgen te maken. De sterke euro is een goed wapen en biedt voldoende bescherming tegen een economische tegenslag. "We hebben een munt die betrouwbaar is en levert wat het moet leveren: prijsstabiliteit voor de middellange termijn", aldus de ECB-president. Ook voor de schommelingen hoeven we niet te vrezen, zegt Trichet, omdat deze in vergelijking met het verleden niet al te veel voorstellen.

Vorige week sprak Trichet op een conferentie naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de Europese en Monetaire Unie (EMU). Tijdens zijn toespraak noemde hij drie pijlers die de economie in de Eurozone op een hoog niveau moeten houden. Ten eerste wil de ECB het prijsniveau voor de middellange termijn stabiel houden. Daarnaast is het Groei- en Statbiliteitspact iets waar de ECB zich voor inzet. De laatste voorwaarde voor het succes van de EMU zijn structurele hervormingen; meer mensen moeten aan het werk gaan, de concurrentiepositie moet verder verbeteren en Europa moet technologische vooruitgang boeken.