Vaticaan sluit aliens niet uit

Er kunnen gerust marsmannetjes of andere buitenaardse wezens bestaan. Dat heeft pater José Gabriel Funes, de directeur van de sterrenwacht van het Vaticaan, in de officiële krant van de autonome kerkstaat laten weten. ''Zoals er een veelheid van levende schepselen op aarde is, zo kunnen er ook andere intelligente wezens door God zijn gecreëerd'',  aldus Funes.

Het bestaan van buitenaardse wezens tast de geloofsleer niet aan, meent Funes, ''omdat er geen grenzen kunnen worden gesteld aan de scheppingskracht van God''.  Ook de theorie van de oerknal (Big Bang) over het ontstaan van het universum is volgens de pater niet in tegenspraak met het geloof. Astronomen gaan ervan uit dat het universum 14 miljard jaar geleden is ontstaan, na de Big Bang. Lange tijd dateerden theologen de schepping van de aarde op 4.000 voor Christus. Toch ziet Funes geen spanning tussen het Bijbelse scheppingsverhaal en de theorie van de Big Bang: ''De bijbel is geen wetenschappelijk boek maar een liefdesbrief van God aan zijn volk in een taal die 2.000 à 3.000 jaar geleden gangbaar was. In die tijd was een concept als de Big Bang onbekend. Dus je kunt aan de bijbel geen wetenschappelijk antwoord vragen.’’

De moeizame samenwerking tussen wetenschap en geloof is volgens Funes het gevolg van onwetendheid. Wetenschappers zouden de bijbel correct moeten leren lezen. Theologen en vertegenwoordigers van de kerk zouden op hun beurt de ontwikkelingen in de wetenschap moeten bijhouden om ''effectieve antwoorden'' te kunnen geven op de vragen uit de wetenschap.

Dat de katholieke kerk  wetenschapper Galileo Galilei ooit vervolgde, die in 1610 de euvele moed had om de  zon in het middelpunt van ons zonnestelsel te zetten in plaats van de aarde, noemt Funes ''meer dan spijtig''. Maar nu geldt wat de vorige en de huidige paus al zeiden. ''Geloof en wetenschap zijn de twee vleugels waarmee de heilige geest zich verheft. Er is geen tegenstelling tussen wat wij via het geloof en wat we via de wetenschap leren. Er kunnen spanningen en conflicten zijn, maar daar moeten we niet bang voor zijn. De kerk moet de wetenschap en haar ontdekkingen niet vrezen''.

Met dank aan FrankRvoor de submit.