Oud-leerling daagt Glen Mills voor de rechter

Een oud-leerling heeft tegen de open jeugdinrichting Glen Mills een klacht ingediend. De 18-jarige Patrick Wiendels beweert er psychisch kapot te zijn gemaakt. "Ik ben er slechter uitgekomen dan ik er in ging", verklaarde Wiendels vrijdagavond in het actualiteitenprogramma Netwerk.

Volgens advocaat Frans de Jong maakt zijn cliënt een goede kans met zijn zaak. "Het geweld dat wordt toegepast, is onevenredig en buitenproportioneel geweest. Ik denk dat deze zaak een goede kans maakt."

De open jeugdinrichting in Wezep zou zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling en niet voldoende nazorg hebben geregeld. De school is dat wel contractueel verplicht. De oud-leerling van Glen Mills werd naar eigen zeggen meermalen hardhandig tegen een kast aangesmeten en ondervindt van zijn behandeling in de inrichting nog steeds psychische schade. Meerdere oud-leerlingen bevestigen in Netwerk de mishandelingen. In de tien hoofdregels van de inrichting staat dat het gebruik van geweld taboe is.

Algemeen directeur van Glen Mills Herman Geerdink sluit niet uit dat er in het verleden fouten zijn gemaakt op zijn school. "Het is niet denkbeeldig dat is gebeurd waarover nu wordt geklaagd. Ik ga dat onderzoeken. Maar ik ben pas driekwart jaar in functie, dus ik weet niet of de feiten kloppen", aldus Geerdink. De gebeurtenissen waarover Wiendels klaagt, dateren van een periode voor dat Geerdink directeur werd.

Minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) laat onderzoeken of de Glen Mills School een gesloten jeugdinrichting kan worden. De Inspectie voor de Jeugdzorg concludeerde al eerder in een rapport dat Glen Mills de wet overtreedt door agressieve jongeren vast te pakken en vast te houden. Mocht Glen Mills een gesloten inrichting worden, kan er door de leiding van de school meer corrigerend geweld worden gebruikt.