Veel wantrouwen in MO tegen de VS

Het vertrouwen dat Arabieren hebben in de Verenigde Staten (VS) is bijzonder laag. Bovendien neemt het ook nog eens af. Uit een Amerikaans onderzoek onder 4000 mensen in zes Arabische landen blijkt dat 83% van de inwoners een negatieve kijk heeft op de VS; 70% wantrouwt de VS.

Het onderzoek werd gehouden in Saudi-Arabië, Marokko, Jordanië, Libanon, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).  Slechts 6% van de ondervraagden noemden de extra troepenopbouw in Irak effectief.

Meer dan de helft denkt niet dat er ooit vrede komt in het Midden-Oosten. De militante Palestijnse verzetsbeweging Hamas die streeft naar de vernietiging van de staat Israël geniet meer sympathie dan de Fatah-beweging van wijlen Yasser Arafat. De Amerikaanse president George Bush wordt het meest genoemd als impopulair leider (63%); vaker nog dan de huidige premier van Israël, Ehud Olmert.