Helft Nederlanders klaagt over verloedering buurt

De helft van de Nederlandse bevolking vindt dat zijn buurt verloedert. Bewoners van steden, en dan met name in de aandachtswijken, ondervinden de meeste overlast. De grootste ergernis van Nederlanders is hondenpoep op straat, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Zeventig procent van de bewoners van aandachtswijken vindt dat zijn buurt verloedert, tegenover 55 procent van de bewoners uit andere stadswijken. Opvallend is het verschil bij de ergernis aan de rommel op straat. In de aandachtswijken storen de bewoners zich hier twee keer meer aan dan bewoners uit andere wijken.

Ruim een derde van de Nederlanders ergert zich volgens het CBS aan de hondenpoep die niet wordt opgeruimd. Een op de vijf mensen stoort zich aan de troep die anderen achterlaten op straat en zestien procent heeft last van de vernielingen die aan bus- en tramhokjes worden aangericht.