'40% van Nederlanders heeft last van verkeer'

Icoon FileTwee op de vijf Nederlanders hebben last van het verkeer in de woonbuurt. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd.

De meeste mensen ergeren zich aan snelheidsduivels. Bijna drie op de tien vinden dat in hun buurt vaak te hard wordt gereden. Een op de tien noemt geluidshinder of agressief verkeersgedrag een bron van ergernis. Een op de 25 Nederlanders ziet aanrijdingen als overlast.

In de steden is de verkeersoverlast het grootst. In zeer sterk stedelijke gebieden (2500 adressen of meer per vierkante kilometer) ondervindt 43 procent van de inwoners verkeershinder. Bewoners van aandachtswijken, de zogenoemde Vogelaarwijken, hebben het meest last van het verkeer. Bijna de helft zegt hiervan hinder te ondervinden.

Alle vormen van verkeersoverlast komen in de aandachtswijken naar verhouding vaker voor dan in andere stadswijken. De bewoners van deze wijken hebben vooral meer last van agressief rijgedrag dan in andere buurten. Een kwart ergert zich hier aan. Dat is twee keer zoveel dan elders in de stad.

In kinderrijke buurten is minder verkeersoverlast dan in buurten met weinig kinderen. Vooral de geluidsoverlast is daar geringer, maar ook agressief rijgedrag en aanrijdingen komen minder vaak voor. Dit komt deels doordat gezinnen met kinderen vaker de niet-stedelijke buurten opzoeken waar al minder verkeersoverlast is.