CU: waarschuwing voor zelfmoordsites

Icoon BinnenlandsHet is enorm populair onder jongeren tegenwoordig: websites met voorlichting over zelfmoordmethodes. ChristenUnie-Kamerlid JoŽl Voordewind stelt vandaag dat jongeren die deze websites bezoeken een webpagina met een waarschuwing voor deze informatie te zien moeten krijgen.

Hij stelt dit voor in vragen aan de ministers Ab Klink (Volksgezondheid) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie). Het Kamerlid reageert onder meer op de website van publiciste Karin Spaink, waarop een link is opgenomen naar informatie over zelfmoordmethodes. De ministers zouden moeten laten onderzoeken of deze informatie jongeren aanzet tot zelfdoding. Ook vraagt Voordewind zich of de mediacode om terughoudend te berichten over zelfmoord, ook voor internet moet gelden.