Gronings dorp Ganzedijk tegen de vlakte

Icoon BinnenlandsHet Groningse dorp Ganzedijk gaat waarschijnlijk volledig tegen de vlakte. In het dorp staan zestig huur- en koopwoningen, waarvan er veel al jaren leeg staan. Volgens de Koöperatieve Architektenwerkplaats (KAW) uit Groningen, die een rapport heeft opgesteld in opdracht van de gemeente Reiderland, de provincie en woningstichting Acantus, is er geen toekomst meer voor het dorpje. "Er is één oplossing: Alle 57 woningen slopen en niks terugbouwen."

KAW stelt voor dat huurders en eigenaren worden uitgekocht. De kosten worden op vier miljoen euro geraamd. "Dat geld hebben we niet", zegt wethouder Ruud Hietbrink van de gemeente Reiderland. "We zoeken nu samen met de provincie en Acantus naar oplossingen."

Bewoners zijn woedend op de sloopplannen. Ze zijn niet van plan om zomaar te vertrekken. "De leegstand is te danken aan Acantus, die woningen heeft dichtgespijkerd en geen onderhoud pleegt. Het dorp is nog wel degelijk levensvatbaar na een goede opknapbeurt!", aldus een bewoner van Ganzedijk.

Ganzedijk kwam in 2000 regelmatig in het nieuws, nadat het lijk van Hannelore Klinkhamer-Godfrion werd opgegraven in het dorp. Haar man had haar jaren daarvoor omgebracht en begraven.