SGP: islamisering moet beter bestreden

De minister die ooit door Geert Wilders als ''knettergek'' werd weggezet, PvdA-bewindsvrouw Ella vogelaar, neemt volgens de SGP de zorgen van Nederlanders over islamisering van de samenleving onvoldoende serieus. Dat zei het gereformeerde Kamerlid Kees van der Staaij gisteren tijdens een spreekbeurt in Ede. ''De daadkracht die de bewindsvrouw aan de dag legt bij verplichte financiële afdrachten door woningcorporaties, zouden we ook graag zien bij het integratiebeleid'', aldus de SGP'er.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie moet volgens Van der Staaij zorgen dat Nederland de eigen geschiedenis en identiteit niet verloochent: ''Dat betekent het tegengaan van plannen voor megamoskeeën, opzichtige minaretten en luidruchtige gebedsoproepen. Het gelaat van de Nederlandse samenleving is gestempeld door kerktorens. Zij geven vorm aan onze historische identiteit en niet moskeekoepels en minaretten''.

Het Kamerlid legde uit dat de SGP kiest voor een 'tweeledige Bijbelse benadering' bij het vreemdelingenbeleid: het positief benaderen van vreemdelingen maar ook de islam als godsdienst afwijzen. ''Ook voor de vreemdeling gold in het Oude Testament bijvoorbeeld het sabbatsgebod. Christus in de Weg, de Waarheid en het Leven. Daarom doet het pijn als kerken verdwijnen en moskeeën verrijzen'', aldus Van der Staaij.