Emigratie uit Nederland op hoog niveau

De emigratie uit Nederland bevindt zich op een historisch hoog niveau. In 2006 verlieten 132.470 ingezetenen het land. Dat blijkt uit het onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), Weg uit Nederland, migratie aan het begin van de 21e eeuw.

Voornaamste reden om Nederland te verlaten is het gebrek aan ruimte en stilte en maatschappelijke problemen door vervuiling, criminaliteit en de multiculturele samenleving.

Het aantal mensen dat emigreert is met 67 procent gestegen sinds 2000. Ongeveer twee derde is allochtoon (ruim 88.000), een derde van de emigranten is autochtoon (bijna 44.000). De emigranten zijn voornamelijk jonge, alleenstaande mannen die goed verdienen.