40 procent van de oceanen aangetast

Icoon MilieuBijna alle hoeken van de oceanen zijn op een of andere manier beschadigd door menselijke activiteit. Zeker 40 procent van die wateren zijn ernstig beschadigd. Slechts vier procent van alle oceanen is nog ongerept. Dit blijkt uit een onderzoek naar de gevolgen van vervuiling van ecosystemen in de wereldzeeën. Er zijn zeventien menselijke activiteiten in kaart gebracht, waaronder visserij en vervuiling.

De gebieden waar de vervuiling en afbraak van het ecosysteem het sterkst is, zijn verspreid over de wereld. Rond Europa betreft het de Middellandse Zee en een stuk van de Noordzee tussen Schotland en Noorwegen. Oesterbedden en visgronden verdwijnen en drijvende eilanden ter grootte van kleine staten bevuilen voorheen open wateren. Vogels en walvissen ondervinden last van schepen die olie- en afvalsporen achterlaten.

De Rode Zee en de Zuidelijke en Oostelijke Chinese Zee, zijn in Azië de meest aangetaste gebieden. Tot slot zijn de wateren rond de Caraïben en de Beringzee langs de Noord-Amerikaanse kust ook sterk onder invloed van de mens. De schoonste marine gebieden, de ongerepte vier procent, zijn vooral bij de Noord- en Zuidpool te vinden, maar deze lopen wel gevaar vanwege de smeltende ijskappen.

De grootste schade wordt echter veroorzaakt door de klimaatverandering, volgens het eerste wereldwijde onderzoek naar menselijke invloeden op ecosystemen in zee. "Dat heeft echt enorme gevolgen", aldus onderzoekster Kim Selkoe van de Universiteit van Hawaii. Wat die enorme gevolgen precies zijn maakt Selkoe niet duidelijk.


Ernstig beschadigd