Beter leren met twee ouders en veel geld

Icoon OnderwijsKinderen die bij hun beide ouders wonen, doen het beter op school. Dat blijkt uit cijfers die het CBS gisteren presenteerde.

Het CBS heeft gekeken naar leerlingen uit de eerste klas, niveau 4 van het VMBO. Bij eenoudergezinnen bleek na vier jaar dat 12 procent op een lager niveau afgezakt was, terwijl maar 7 procent opgeklommen was naar havo of vwo. In tweeoudergezinnen klom juist 12 procent op naar havo of vwo, terwijl minder dan 8 procent afgezakt was naar een lager niveau.

Rijkere ouders
Vergelijkbare resultaten zijn te zien voor rijkere gezinnen ten opzichte van armere gezinnen. In gezinnen waar maximaal twee keer het minimumloon binnenkomt, is de kans om af te zakken naar een lager schooltype ruim drie keer zo groot als in gezinnen waar meer dan vier keer het minimumloon verdiend wordt. In die laatste gezinnen klimmen kinderen ook gemakkelijker op: ruim 16 procent slaagt daarin, tegen 8 procent in de armste gezinnen.

Een en ander hangt waarschijnlijk samen; in eenoudergezinnen zal gemiddeld minder geld binnenkomen dan in tweeoudergezinnen. Ook kan het zo zijn dat ouders met een hoger inkomen gemiddeld intelligenter zijn dan ouders met een lager inkomen; daardoor zou het kunnen dat kinderen in rijkere gezinnen gemiddeld ook wat intelligenter zijn.

Europees gezien slecht
Nederland scoort met deze cijfers slecht in vergelijking met veel andere Europese landen. In Nederland bepaalt de afkomst van een kind relatief sterk op welk niveau de kinderen terecht komen. Een oorzaak daarvan zou zijn dat in Nederland kinderen op hun 12e al een schooltype moeten kiezen; in veel andere landen is dat veel later. Een voordeel van die vroege keuze is echter wel dat kinderen eerder op hun eigen niveau les krijgen.