Vaticaan haalt uit naar Harry Potter

Icoon LiteratuurDe officiële krant van het Vaticaan L'Osservatore Romano, die geacht wordt de mening van de paus te verkondigen, uit deze week stevige kritiek op de boeken en films over Harry Potter. De krant laat prof. Edoardo Rialti aan het woord die stelt dat de Potter-reeks kinderen bang maakt en hekserij en occultisme promoot.

De hoogleraar literatuur aan de universiteit van Florence zegt verder dat de Potterboeken ''doordrenkt'' zijn met newage-filosofie en dat ze een ''omgekeerd'' beeld van spiritualiteit geven. ''Het is een wereld waar het kwaad goed wordt.'' Hij signaleert in de verhalen gnostisch gedachtegoed (mystieke, geheime kennis). ''Alleen uitverkorenen, de intellectuelen, weten hoe ze duistere machten kunnen beheersen en omvormen tot goede machten.'' En dat is ''een grote en ernstige leugen'', aldus de professor want ''het is de oude gnostische verzoeking die redding en waarheid vermengt met geheime kennis.''

Rialti ziet het als een groot gevaar dat kinderen gaan denken dat hekserij positief is. ''Kennis van het occulte maakt het mogelijk dingen te manipuleren. Daarbij wordt niet gekeken naar de handeling zelf, maar naar het uiteindelijke resultaat.'''Promoot hekserij en occultisme'

Met dank aan Dr-Kill-Phil-Bill voor de submit.