'Laat student eigen studie betalen'

PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar zegt in een interview met weekblad Vrij Nederland dat studenten in het hoger onderwijs in de toekomst hun hele studie zelf moeten betalen. Volgens Tichelaar zijn ''onorthodoxe maatregelen'' nodig op onderwijsterrein. De verhoging van het collegegeld die PvdA-minister van Onderwijs Ronald Plasterk onlangs aankondigde, ziet Tichelaar slechts als een eerste stap.

Tichelaar: ''Door de vergrijzing dreigen de zorg en het onderwijs onbetaalbaar te worden. Als je er dan niet voor kiest de belastingen voor werkende mensen flink te verhogen, ontstaat er wat ik noem: publieke armoede. Wil je daar echt iets aan doen, dan moet je het lef hebben onorthodoxe maatregelen te nemen.''

De plannen van Tichelaar komen neer op 65.000 euro per universitair student en voor studenten op het HBO zo'n 35.000 euro. Wanneer studenten na hun studie werk hebben gevonden, dienen zij dit bedrag terug te betalen. Hij wijst er op dat in het buitenland, onder meer in Australië, al een leenstelsel voor studenten bestaat. Iemand die is afgestudeerd moet naar rato de studie terugbetalen, bijvoorbeeld in 25 jaar.

Tichelaar zegt op weinig steun te rekenen voor zijn plan. ''Cultureel gezien is Nederland nog niet aan zo'n oplossing toe. Maar we moeten wel bereid zijn erover te praten.''

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold reageert in ieder geval al zeer afwijzend op de plannen van Tichelaar. Pechtold denkt dat de PvdA ''de weg in onderwijsland'' volledig is kwijtgeraakt. Volgens hem doet de PvdA'er ten onrechte alsof studenten een last zijn voor de maatschappij. ''Studenten hebben natuurlijk baat bij hun opleiding, maar de rest van de maatschappij net zo goed.'' Ook ziet Pechtold niet in waarom studenten in het hoger onderwijs alles zelf zouden moeten betalen, terwijl mbo'ers alles vergoed krijgen.

CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk vindt het ''een kromme redenering om juist in tijden van vergrijzing het onderwijs minder toegankelijkheid te maken''.