Pamflet tegen vertonen Koran-film

Icoon BinnenlandsIn verschillende Nederlandse plaatsen zijn pamfletten verspreid waarin moslims wordt opgeroepen de 'Edele Koran' te verdedigen tegen hen die haar lasteren. Dat zou een 'islamitische plicht' zijn.

Het pamflet is duidelijk gericht tegen de Koran-film die Kamerlid Geert Wilders aan het maken is, alhoewel zijn naam niet in het schrijven voorkomt. ''Bepaalde personen in Nederland, gesteund door anderen, zijn vastberaden een film te maken over de Edele Koran. Verwacht wordt dat deze film in januari van het aankomend jaar uitgezonden zal worden op de Nederlandse televisie'', staat er onder meer te lezen.

In Noord-Holland is het pamflet opgedoken in brievenbussen van inwoners van Amsterdam, IJmuiden, Haarlem en Zaandam. Ook in Den Haag werd het pamflet verspreid, hetgeen daar tot onrust leidde onder bewoners van het centrum en de Vruchtenbuurt. Ook in steden als Rotterdam, Utrecht en Eindhoven is het pamflet gesignaleerd.

De opstellers van het pamflet noemen zich de jongeren van Hizb ut Tahrir (HUT) in Nederland. Volgens AIVD-rapporten is Hizb ut Tahrir een 'internationale radicaal-islamitische beweging die streeft naar een hernieuwde vestiging van een islamitische staat'. Het kabinet meldde in 2005 dat de organisatie een gevaar kan vormen voor de democratische rechtsorde. In veel islamitische landen en enkele Europese landen zoals Duitsland, is HUT verboden, ondanks dat de beweging zegt geweld af te zweren.

Stukje proza uit het pamflet: ''O, moslims in Nederland! Het stilzwijgen wanneer uw Koran vernederd wordt kan door sommige mensen begrepen worden als een teken van acceptatie. Ten gevolge waarvan zij voort zullen gaan in hun waan. Anderen zullen uw zwijgzaamheid beschouwen als een teken van zwakheid, ten gevolge waarvan hun haat voor en hun bespotting van uw religie zullen stijgen. Maar wij weten dat u nooit en te nimmer zult toelaten dat uw religie vernederd wordt! U bent sterk in uw geloof, en dat is waarom wij u vragen om deze moenkar (kwaad) terecht te wijzen en niet stil te zijn.''

En: ''[.....]Dit betekent dat wij niet stilzwijgend toe zullen kijken bij de bespotting van onze religie en de bespotting van onze Edele Koran. Het is een plicht op ons om onze religie te ondersteunen en de Koran te verdedigen. Daarom zijn wij, de jongeren van Hizb ut Tahrir in Nederland, opgestaan en een campagne begonnen.''


Het pamflet staat ook op de site Haltlasterenvanislam.nl (om precies te zijn hier)