Dit jaar tien miljoen snelheidboetes

Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie verwacht dit jaar tien miljoen verkeersboetes te kunnen uitdelen. Dat is een recordaantal. Vorig jaar stokte de teller bij negen miljoen boetes.

Het bureau verwacht wel dat hiermee de top is bereikt. De stijging zou vooral komen door de invoering van trajectcontroles. Het OM gaat er vanuit dat mensen zich nu beter bewust zijn van de pakkans bij de trajectcontroles

Van de tien miljoen boetes werd 71,5% uitgedeeld voor snelheidsovertredingen van 4 tot 10 kilometer per uur.

De VVD-fractie uitte onlangs nog haar ongenoegen over de boetes voor lage snelheidsovertredingen en wil dat alle boetes op het hoofdwegennet voor minder dan 12 kilometer te hard, worden geschrapt.