Mogelijk tulpvormig eiland in Noordzee

Icoon BinnenlandsBinnen een jaar moet duidelijk zijn of het mogelijk is om een gedeelte van de Noordzee in te polderen. Vandaag heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van Joop Atsma van het CDA. Het Kamerlid stelt voor om een eiland te bouwen in de Noordzee, dat mogelijk de vorm van een tulp krijgt.

In de motie wordt het kabinet gevraagd om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de in te polderen Noordzeepolder. Het onderzoek moet uitwijzen of de kosten opwegen tegen de baten. Waarschijnlijk zal de polder 50.000 tot 100.000 hectare grond opleveren. Ter vergelijking: de Noordoostpolder in Flevoland heeft een oppervlak van 48.000 hectare.


Het nieuwe eiland zou een oplossing kunnen bieden voor het toenemende ruimtegebrek in Nederland. De komende jaren zal bijna 300.000 hectare grond nodig zijn voor de bouw van woningen, bedrijven, infrastructuur, natuurontwikkeling, landbouw en recreatie. Het eiland moet hierin een gedeelte van de behoefte voorzien. Ook de bescherming van de Nederlandse kust speelt een rol bij het aanleggen van een dergelijke polder.

Het initiatief voor het eiland komt van het Innovatieplatform. Op dit moment al bouwen Nederlandse baggeraars van het bedrijf Van Oord een eiland in de vorm van een palm bij het Arabische Dubai. Verschillende grote concerns zouden ook belangstelling hebben getoond om voor de Nederlandse kust soortgelijke projecten uit te voeren.


Neerlands trots in Dubai

Met dank aan Impulzer voor de submit.