'SP-salarisafdracht ongrondwettelijk'

Icoon Politiek Verschillende staatsrechtgeleerden en politicologen stellen dat het afdragen van het salaris van volksvertegenwoordigers aan hun partij in strijd is met de Grondwet. Senatoren van PvdA, VVD, ChristenUnie, D66 en SGP willen dat snel actie ondernomen wordt.

SP-volksvertegenwoordigers op alle niveaus schenken hun gehele loon aan de partijkas. De SP geeft hiervoor een lagere vergoeding terug. Dit zou in strijd zijn met de zuiveringseed, die door elke parlementariër afgelegd wordt. Daarin verklaart de volksvertegenwoordiger: "Ik zweer/verklaar dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd".

Guusje ter Host, minister van Binnenlandse Zaken, heeft gezegd het "niet correct" te vinden dat de volksvertegenwoordigers hun geld in de partijkas moeten stoppen. Ze wil dit aan banden leggen. Als dat met de huidige wetgeving niet lukt, wil ze de wet aanpassen.