Rampenoefening Hogeschool Utrecht te realistisch

Een grote rampenoefening vandaag bij de Hogeschool Utrecht is uitgelopen op een gigantische chaos. De oefening op het universiteitscentrum De Uithof leek zó echt, dat de operatie halverwege moest worden afgeblazen.

Buurtbewoners, studenten en docenten grepen massaal naar de telefoon om het alarmnummer 112 te bellen. Het nummer werd zo vaak gebeld, dat men bang was dat het telefoonnetwerk overbelast zou raken.

De faculteiten Economie en Management en de School voor Journalistiek hadden Van Maurik Bedrijfsveiligheid de opdracht gegeven een zo waarheidsgetrouw mogelijke evacuatieoefening te houden. Het bedrijf heeft de opdracht zeer letterlijk genomen en pakte de zaken groots aan. Zo simuleerde Van Maurik dat een terrorist een bom legde bij de school. Met behulp van rookbommen en vuurwerk werd een zo realistisch mogelijk beeld geschapen.

Studenten die in een flatje aan de Cambridgelaan wonen, hadden een mooi uitzicht op het spektakel. Ze aarzelden niet en belden 112. De politie nam na de vele meldingen contact op met de organisatie en sommeerde hen met de oefening te stoppen. Doordat er abrupt een einde kwam aan de oefening, kon het gedeelte waarin een lotus-slachtoffer met een brancard van het dak moest worden gehaald helaas niet doorgaan.

"Ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen zo massaal in paniek 112 belden. Ik doe vaker zulke realistische oefeningen. Ze werden helemaal gek bij de alarmcentrale van al die telefoontjes", meldt een verbaasde directeur Van Maurik.

De organisatie is overigens dik tevreden over de snelheid van de evacuatie. Binnen twaalf minuten stonden alle vijfduizend studenten en docenten van de beide faculteiten buiten op de stoep. Helaas kwam hierbij wel een ander probleem aan het licht. Men moest zich namelijk groeperen op een parkeerterrein aan de andere kant van de busbaan. Helaas staken veel personen in blinde paniek over, vlak voor langsrazende bussen langs. "Ook dat is een punt dat we in de evaluatie goed zullen bekijken", aldus Van Maurik.