Plasterk gaat tv-klachtensysteem bekijken

Icoon TelevisieMinister Ronald Plasterk (Onderwijs en Media) gaat onderzoeken of een Amerikaans systeem om te klagen over de inhoud van televisieprogramma's ook in Nederland soelaas biedt.

Dat zei hij vanmiddag bij het in ontvangst nemen van de SGP-nota Waarden, Normen en Media, die de partij heeft opgesteld om schadelijke en immorele tv-programma's te weren. De PvdA-bewindsman komt eind oktober met zijn zogenoemde mediabrief waarin hij zijn plannen met betrekking tot de media ontvouwt. In die brief aan de Tweede Kamer zal hij ook ingaan op normen en waarden in de media, beloofde hij SGP-voorman Bas van der Vlies.

In het Amerikaanse systeem kunnen ouders bij een organisatie klagen over geweld, seksualiteit en schuttingtaal in televisieprogramma's. Deze Parents Television Council houdt zich continu bezig met ongewenste media-uitingen. ''De angst voor dit invloedrijke instituut is groot'', aldus de SGP.

'Forse boetes'
De partij stelt daarom voor om in Nederland een soortgelijk instituut op te zetten. ''Vooraf vastgestelde normen kunnen zo worden getoetst. Het Commissariaat voor de Media dient te handhaven en zou de mogelijkheid moeten krijgen forse boetes uit te delen. Zo worden omroepen financieel genekt wanneer ze ongewenste programma's uitzenden. Als ultieme sanctie moet het mogelijk zijn programma's van de buis te halen'', staat er in de nota.

Omdat Plasterk niets voelt voor maatregelen die rieken naar censuur, maar ook niet altijd een 'laat maar waaien-mentaliteit' voorstaat, wil hij zich gaan verdiepen in het klachtensysteem.

Schadelijke beelden
Van der Vlies en Plasterk gaven verder aan dat ze hoge verwachtingen hebben van media-educatie op scholen. Dit vooral omdat ze toegeven dat het probleem van het zien van schadelijke beelden op internet veel groter is dan op televisie. Op het wereldwijde web is met een paar muiskliks veel meer gruwelijks te zien dan op tv, stelde de minister.

Van der Vlies gaf aan dat hij dat ook vindt, maar dat het web zoveel groter is en veelomvattender dat het moeilijk is om daar greep op te krijgen. Hij heeft het probleem wel aangekaart bij politieke verwanten in internationale gremia.Minister Plasterk