400e executie in Texas

Icoon AmerikaTexas heeft vanmorgen vroeg (onze tijd) zijn 400e executie uitgevoerd sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976. De 32-jarige Afrikaanse Amerikaan Johnny Conner kreeg een dodelijke injectie.

De Europese Unie had gouverneur Rick Perry van Texas vergeefs opgeroepen de uitvoering van de doodstraf in zijn staat te stoppen. Conner is schuldig bevonden aan de dood van een winkelbediende.

In totaal zijn in de Verenigde Staten al meer dan duizend executies uitgevoerd sinds 1976. De EU is onder alle omstandigheden tegen de doodstraf en roept de rest van de wereld voortdurend op die af te schaffen of op zijn minst te komen tot een moratorium.