Verbod op databank criminele Antillianen

Icoon JustitieEr komt geen aparte databank met informatie over criminele Antillianen. De rechtbank heeft het justitie verboden. Met de databank zouden criminele Antillianen beter in het oog kunnen worden gehouden.

Gemeenten zouden makkelijker informatie kunnen uitwisselen met de databank. De rechtszaak was aangespannen door het Overlegorgaan Caribische Nederlanders. Bij lokale proeven bleek het verzamelen van de gegevens van criminele Antillianen en Arubanen een succes. De jongeren zijn mobiel en schrijven zich meestal nergens in.

Het overlegorgaan noemt het gegevensbestand een rassendatabank. De rechter was het daarmee eens. De maatregel zou bovendien te zwaar zijn voor het doel, namelijk de bestrijding van de hoge criminaliteit in deze groep. In Rotterdam-Rijnmond bleek het verzamelen van individuele gegevens een succes. Antillianen zijn daar verantwoordelijk voor acht procent van alle geweldsdelicten.

Door de individuele aanpak halveerde het aantal schietpartijen. Aangemoedigd door het succes wilden 21 gemeentes een landelijke databank voor Antilliaanse risicojongeren opzetten. Toenmalig minister Verdonk van Integratie werkte die vraag verder uit. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaf toestemming voor de proef, maar de rechter verbiedt het nu.

Met dank aan Aka-Zigor voor de submit.