Eerder aan de drugs door Ritalin

Icoon WetenschapKinderen die ADHD hebben en daarvoor het medicijn Ritalin slikken blijken vaker te experimenteren met drugs en vertonen ook vaker crimineel gedrag dan leeftijdsgenootjes. Toch is in Nederland het middel onverminderd populair. In het augustusnummer van het Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry verschijnen enkele zorgwekkende analyses over het gebruik van onder andere Ritalin op langere termijn.

Zo blijkt het nut van de medicijnen beperkt. In eerste instantie werken ze wel, maar na drie jaar is gedragstherapie even effectief. Bij kinderen die Ritalin slikken, is de drempel om te experimenteren met drugs een stuk lager. Ook is het risico dat zij in aanraking komen met de politie door diefstal of een vechtpartij hoger. Uit een ander onderzoek is gebleken dat ‘Ritalin-kinderen’ korter waren en minder wegen dan hun leeftijdsgenootjes.

Het gebruik van medicijnen tegen ADHD blijft explosief stijgen. Vorig jaar bedroeg de stijging 30 procent in vergelijking met mei 2005. Deze stijging zal zich voort blijven zetten volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 25 procent van de ruim 200.000 gebruikers van het middel is jonger dan tien jaar. Omdat de diagnose ‘volwassen-ADHD’ steeds populairder wordt, ligt het aantal volwassen gebruikers op 30 procent.

Omdat ADHD soms geen ziekte is, maar ook vaak een vorm van onaangepast gedrag is die ouders en opvoeders tot wanhoop drijft, is de verleiding om kinderen die wat drukker zijn of slecht presteren op school, te behandelen met medicijnen erg groot. De Nederlandse Gezondheidsraad heeft aanbevolen om de medicijnen alleen door psychiaters voor te laten schrijven.

Ritalin
Eerder aan de drugs?