Churchill en Hitler verwijderd uit Britse basisonderwijs

Icoon OnderwijsWinston Churchill, de Britse premier tijdens de Tweede Wereldoorlog, behoort vanaf volgend jaar niet meer tot de verplichte stof van het vak geschiedenis in het Britse basisonderwijs. Dat heeft het Britse ministerie van Onderwijs donderdag gemeld.

Met de grootschalige herzienining van de leerrichtlijnen probeert het ministerie de docenten geschiedenis meer ruimte te geven om hun lessen zelf in te vullen. Andere namen die niet meer tot het basismateriaal behoren zijn Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, Joseph Stalin en Martin Luther King.


Uitgerangeerd