Pasfoto-joker tipte over Kabinet der Koningin

Icoon BinnenlandsRobert Coleman, die bekend werd door als joker geschminkt een identiteitskaart te verwerven, heeft volgens eigen zeggen het televisieprogramma NOVA getipt over het onbeheerde afval van het Kabinet der Koningin. Hij doet zijn verhaal in Vrij Nederland van deze week.

De non-actieve beveiliger van het ministerie van Algemene Zaken tipte het programma uit onvrede met de zijns inziens gebrekkige veiligheidsmaatregelen van het departement van de premier. Coleman zit al een tijdje ziek thuis en verwacht naar aanleiding van de joker-actie ontslagen te zullen worden.

Vorige week ontstond commotie doordat bleek dat iedereen de afgedankte informatie zomaar kon meenemen uit containers buiten de poorten van het Kabinet, dat onder de premier valt. NOVA ontdekte dat de koningin bezig is met voorbereidingen van minstens tien buitenlandse bezoeken, tot in 2010.

De verdere informatie was nogal onschuldig (vakantieplannen van medewerkers en vaak reeds bekende en zelfs voorbije evenementen), maar de kwestie was dat zo'n belangrijke dienst de boel zo maar op straat zette. De dienst beloofde na Kamervragen alles wat niet voor het archief bestemd is, voortaan te vernietigen.

Premier Jan Peter Balkenende kondigde verder aan dat hij ook op zijn eigen ministerie 'volledigheidshalve de informatiebeveiligingsprocedures en de naleving daarvan laat doorlichten'. Hij voegde eraan toe dat geen enkele organisatie kan garanderen dat er nooit fouten worden gemaakt en dat er nooit ongelukken gebeuren.

Coleman zegt: "Jan Peter Balkenende verklaart nu in de Kamer dat hij van niets wist, maar hij had het kunnen weten. Ik heb het jarenlang gerapporteerd in nota's inclusief een lijst van mogelijke oplossingen.(...)" "Dagelijks kon ik zo een stapel van twintig staatsgeheimen op het bureau van mijn meerderen deponeren. Gewoon aangetroffen in de prullenbak."

Coleman wil een boek gaan schrijven. Daar komt nogal wat in te staan, belooft hij vervaarlijk: "Laat ik dit zeggen: die afluisterschroef bij de RVD, waar prinses Margarita het over had, die zat er echt."

Met dank aan babsjuh. Kajelevi, Kjew, Ynske en PIm voor de submit.